Observationer i butikken
Besøgskortet giver adgang til alle de data og funktioner, konsulenten skal bruge under besøg i butikken,

Herfra åbnes Kundekortet med stamdata og kontaktdata plus historik om butikken, inkl. salg-ud (scannerdata), salg-ind og besøgshistorik.

Fra besøgskortet registreres ordrer og observationer. Observationer danner efterfølgende grundlag for dialog med grossist og kæde.

Eksempler på butiksobservationer: kampagnedeltagelse, distribution, udstillinger, udlånt udstyr, billeder af udstillinger, butikstjek, Q&A, og demonstrationer.

Opdragsgivere og andre interessenter kan efterfølgende se billeder af butiksudstillinger på adgangskontrollerede Internet-sider..